ARTI LAMBANG KABUPATEN PAMEKASAN

Perisai berbentuk Teratai bersudut lima beraturan berwarna hijau

  • melambangkan kesucian, keadilan dan harapan masa gemilang, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa

Bintang berwarna kuning emas

  • melambangkan pedoman hidup yang berketuhanan Yang Maha Esa

Keris berwarna hitam

  • melambangkan kesiapsiagaan dan keselamatan

Laut berwarna biru

  • melambangkan kejayaan dan kelapangan dada

Daun/Bunga kapas berwarna hijau muda/putih dan setangkai padi berwarna kuning

  • melambangkan keadilan sosial dan kemakmuran

Madu Ganda Mangesti Tunggal

  • artinya Madura yang harum ikut serta mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Mekkas Jatna Paksa Jenneng Dibi’

  • artinya dengan kemampuan sendiri dan didukung oleh masyarakat Kabupaten Pamekasan menjalankan pemerintahan